İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  • "Önlemek, ödemekten daha ucuz ve insanidir."
  • "Hayat, İşinizi şansa bırakmayacak kadar kısadır."

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

     6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu Kanun ile birlikte 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren çalışan sayısı ve tehlike sınıfı fark etmeksizin bütün işletmeler risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.
    Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı fark etmeksizin bütün işletmelerde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda 3.000,00 TL, risk değerlendirmesinin yapılmadığı her ay içinde 1.500,00 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalması söz konusudur.
    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli istihdamı veya dışardan hizmet alımı yaparak gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Yapılan son düzenlemeye göre;

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az
çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,yürürlüğe girer.


 Risk Değerlendirme konusunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığından bütün işletmeler Ocak 2013 itibari ile Risk değerlendirmelerini yapmaları veya yaptırmaları gerekmektedir.

Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı, İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu hakkında diğer ayrıntılar için...

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları......